پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » استحاضه

۱ پرسش: مشخصات هر یک از استحاضه های قلیله و متوسطه و کثیره چیست و وظیفه هر کدام را معین کنید.
پاسخ: استحاضه قلیله: آن است که خون فقط روی پنبه ای راکه زن با خود بر می ‏دارد آلوده کند و در آن فرو نرود.
استحاضه متوسطه: آن است که خون در پنبه فرو رود ، اگر چه در یک گوشه آن باشد ، ولی از پنبه به دستمالی که معمولاً زنها برای جلوگیری از خون میبندند ، نرسد.
استحاضه کثیره: آن است که خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال برسد.
در استحاضه قلیله: باید زن برای هر نماز یک وضو بگیرد ، و ـ بنابر احتیاط مستحب ـ پنبه را آب کشیده و یا عوض کند ، و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد.
در استحاضه متوسطه: باید ـ بنابر احتیاط لازم ـ زن برای نمازهای خود روزانه یک غسل نماید ، و برای هر نماز یک وضو بگیرد ، و ـ بنابر احتیاط مستحب ـ پنبه را آب کشیده و یا عوض کند ، و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده آب بکشد. و اگر عمداً یا از روی فراموشی برای نماز صبح غسل نکند ، باید برای نماز ظهر و عصر غسل کند ، و اگر برای نماز ظهر و عصر غسل نکند ، باید پیش از نماز مغرب و عشا غسل نماید ، چه آنکه خون بیاید یا قطع شده باشد.
در استحاضه کثیره: باید ـ بنابر احتیاط واجب ـ زن برای هر نماز پنبه و دستمال را عوض کند یا آب بکشد، و لازم است یک غسل برای نماز صبح ، و یکی برای نماز ظهر و عصر، و یکی برای نماز مغرب و عشا بجا آورد، و بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا فاصله نیندازد، و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز عصر و عشا دوباره غسل کند، اینها همه در صورتی است که خون پی در پی از پنبه به دستمال برسد ، امّا چنانچه رسیدن خون از پنبه به دستمال با قدری فاصله باشد که زن بتواند در آن فاصله یک نماز یا بیشتر بخواند احتیاط لازم آن است که هر گاه خون از پنبه به دستمال برسد پنبه و دستمال را عوض کرده و یا آب بکشد و غسل نماید .
بنابر این اگر زن غسل کرد و نماز ظهر را مثلاً خواند ولی قبل از نماز عصر یا در میان آن خون دوباره از پنبه به دستمال رسید باید برای نماز عصر نیز غسل نماید، ولی چنانچه فاصله به مقداری باشد که زن بتواند در آن میان دو نماز یا بیشتر بخواند ، مثل اینکه بتواند نماز مغرب و عشا را نیز قبل از آنکه خون دوباره به دستمال برسد ، بخواند ، برای آن نمازها لازم نیست غسل دیگری بکند ، و در هر صورت در استحاضه کثیره غسل از وضو کفایت میکند.
sistani.org/25580
۲ پرسش: آیا به جای پنبه می توان از دستمال کاغذی جهت تشخیص استحاضه کثیره از متوسطه استفاده کرد ؟
پاسخ: می توان به جای پنبه از دستمال یا پارچه در تشخیص نوع استحاضه استفاده کرد ولی باید از جهت جلوگیری از خارج شدن خون وهمچنین از جهت مکندگی ونفوذ خون تقریبا مشابه پنبه باشد چون بعضی از مواد خاصیت مکندگی شدید دارد که اصلا چیزی خارج نمی شود وممکن است بعضی از انها خون را در خود اصلا نگه ندارد ودر نتیجه سریعا خارج شود این گونه مواد نمی تواند جایگزین پنبه باشد.
sistani.org/25199
۳ پرسش: زنی که استحاضه است وقتی که تفحص می کند خون لخته می بیند و نمی داند که با این وضع قلیله است یا متوسطه است؟
پاسخ: اعتبار به وضع فعلی خون است پس اگر در پنبه نفوذ نمی کند استحاضه قلیله است هرچند به دلیل اینکه لخته است در پنبه نفوذ نکرده است و در صورت نفوذ استحاضه متوسطه خواهد بود.
sistani.org/20058
۴ پرسش: عادت ماهیانه من همیشه هفت روز است این دفعه روز هشتم و نهم لکه های زرد یا قهوه ای دیدم، اینها استحاضه هستند؟
پاسخ: اگر به هنگام وارسی خود در اواخر عادت ماهیانه بر روی پنبه زردی یا صورتی یا قهوه ای ببیند ، تا هنگامی که از ده روز نگذشته باشد به معنای استمرار عادت ماهیانه شمرده می شود و حکم حیض دارد و باید بعد از آن غسل کند ، و اگر از ده روز تجاوز کرد چنانچه به آن زردی خون گفته شود به مقدار روزهای عادت حیض و بقیه استحاضه است ، و اگر به آن زردی های آخر عادت، خون گفته نشود و از آب های عادی زن می باشد پس حکمی ندارد و نجس نیست.
sistani.org/26123
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français